2018 ROK NIEPODLEGŁOŚCI

Wypełniło się pragnienie Matki Bożej, która się tu objawiła, aby i Kurpie miały swoją Królową. W ciągu całego roku, a szczególnie w okresie letnim, wielu ludzi nawiedza to Sanktuarium i doznaje łask uzdrowień, nawrócenia. Aby zobrazować to życie religijne ostatnich lat została wydana następna książka "Od "barci" do Sanktuarium 20 lat w Dąbrówce" autorstwa Księdza Proboszcza Stanisława Grosfelda.

2018 - Rok Niepodległości

Naród Polski wymodlił, wypracował i wywalczył 100 lat temu Niepodległość. Po latach zaborów (123) wstało słońce wolności. Czcimy zwycięstwo a nie klęski. Trzeba upraszać Maryję Królową naszą o jedność, przebaczenie, zerwanie z grzechem i nienawiścią. Walka polityczna boli Polaków, niepokoi, to rzutuje na rodziny na pracę, na życie religijne.
Powstała myśl Księdza Biskupa Łomżyńskiego Janusza Stepnowskiego, aby w Sanktuarium Matki Bożej Dąbrowskiej cała Diecezja Łomżyńska obchodziła Dożynki Diecezjalne. Ks. Biskup był kilka razy w Parafii, pracował też miesiąc, jako kapłan w Dąbrówce po swoich święceniach (1985 r.) zastępując Księdza Proboszcza. Zna nasze drogi, nasze lasy i łąki. Zaprasza rolników całej diecezji z wieńcami, darami ołtarza do stóp Matki Bożej Dąbrowskiej. W tym cichym, pełnym wiary i miłości do Boga Sanktuarium podziękujemy za plony dary ziemi. Stworzymy jedność, której tak brakuje. Podziękujemy za 100 lat Niepodległości, z całej piersi zaśpiewamy "Te Deum laudamus".
Zapraszamy też organizacje rolnicze, wszystkich pragnących przeżyć te dożynki. Zapraszamy Kurię Biskupią i Wyższe Seminarium Duchowne z Łomży, zapraszamy władze Państwowe i Samorządowe.
Do współpracy przygotowania Dożynek włączył się Pan Starosta Stanisław Kubeł, Pan Wójt Stefan Prusik, Ochotnicza Straż Pożarna, zakłady JBB i policja. Parafianie, jak co roku przyjmą pielgrzymów ciastem i napojami.
Delegacje z wieńcami też będą ugoszczeni małą przekąską. Nie zabraknie straganów, producentów żywności, wystaw maszyn rolniczych. Przygotowany jest plakat zapraszający Parafie Diecezji, pielgrzymów, rolników na Dożynki Diecezjalne. Jest tam odniesienie do 100-lecia Niepodległości i program uroczystości.

Odbyły się dwa zebrania organizacyjne. Rozdzielono prace przygotowawcze. Wyznaczono parkingi na placu i ogrodzie plebanii, od strony Kadzidła przy studni głębinowej w Płoszycach, od strony Zbójnej łąki po przejechaniu mostu na rzece Szkwa po obu stronach. Prosi się parafian w Dąbrówce o udostępnienie podwórek dla samochodów, przyniesienie ławek z domów dla siebie i gości dożynkowych. Prosi się media kościelne i świeckie o zdjęcia, nagrania, artykuły o dożynkach. Można wydać album po uroczystościach - "Dożynki w Dąbrówce rok 2018".
Parafia w tym roku planuje zmienić dach na Kościele. Dzięki dotacjom z Urzędu Gminy, Starostwa Powiatowego, Urzędu Marszałkowskiego, Funduszu Kościelnego i środkom własnym. Te wszystkie prace, uroczystości będą w 100-lecie Niepodległości - łatwo zapamiętać.

Prosimy Boga, aby przyjął naszą modlitwę, pracę, wysiłki a Matkę Najświętszą Dąbrowską o opiekę nad nami i aby była Gospodynią tych Dożynek, gdyż to u Niej w tym Sanktuarium Maryjnym Będziemy gościć.

Zapraszamy

Program 9.IX.2018 r.

9:00 - Msza Święta
11:00-12:00 - Rejestracja delegacji poszczególnych Parafii z wieńcami i darami ołtarza. Konkurs pieśni pielgrzymkowej CK-BiS
12:00 - Powitanie pieszych pielgrzymek
12:40 - Litania, Błogosławieństwo, Msza Święta.
14:30 - Ogłoszenie wyników w Konkursie wieńców dożynkowych. Festyn - Zespoły Muzyczne - Zwiedzanie Sanktuarium. Poczęstunek dla delegacji z wieńcami na rogu ul. Ostrołęckiej i Dąbrowskiej.