AKT ZAWIERZENIA MARYI KRÓLOWEJ ZIEMI KURPIOWSKIEJ

[Rozmiar: 19403 bajtów]

Maryjo Matko Jezusa i nasza Dąbrowska Pani.
Pomóż nam wspierać się Twoją siłą,
gdy nas złe żywioły nawiedzają.
Dodaj do chleba powszedniego miłości,
obsiej Bogiem ugory naszych serc.
Trwaj przy każdej kołysance, kromce chleba,
przy szpitalnym łożu, w miejscach utrudzenia,
w celi więziennej i nad mogiłą.
Matko Pojednania życiodajną potęgą swej miłości
skrusz niezgodę, kłamstwo i gniew.
Przy Twym Niepokalanym Sercu, o Maryjo,
gromadź nas synów i córki Zemi Kurpiowskiej.
Bądź nam drogowskazem, powierniczką
i schronieniem.
Matko Wierzących, gdy dziś zagrożony
nasz byt narodowy, rodzinny i osobisty
spójrz na swe dzieci i ratuj nas.
Tobie zawierzamy nasz los.
Królowo Zierni Kurpiowskiej zawierzamy
Ci tych najmniejszych, co pod sercem matki
szukają schronienia, dzieci i młodzież, chorych
i starych; rodziny nasze.
Bądź przy rolnikach, którzy pracują na ziemi,
która dostąpiła takiego zaszczytu.
Matko, wyjednaj nam łaskę służenia życiu i miłości
na codzień, noszenia w sobie wizerunku Jezusa,
spotkania się z Jezusem w drugim człowieku
i w wieczności. Amen.