ROZWÓJ KULTU MARYJNEGO - STAN OBECNY

Pracę duszpasterską rozpocząłem w Święto Matki Bożej Częstochowskiej w 1998 roku w Parafii Św. Anny w Dąbrówce. Mimo że, jest tytuł Św. Anny to od razu widać maryjność Parafii w Dąbrówce. Mówi o tym historia i czasy współczesne. Ktoś z parafian dostarczył mi książkę A. Chętnika "Dąbrówka - Kościół i Parafia w powiecie ostrołęckim" wydana w 1937 roku. Zrozumiałem dlaczego obraz Matki Bożej Dąbrowskiej nazywano łaskami słynący lub cudowny. Wprowadziliśmy zwyczaj odsłaniania i zasłaniania w niedzielę tego obrazu Matki Bożej przy pieśni "O Maryjo witam Cię..." i "O Maryjo żegnam Cię

W Parafii jest 16 Kółek Różańcowych i zwyczaj, że Koła poszczególnych wiosek odmawiają każdej niedzieli różaniec. Odkryłem też obraz Matki Bożej Różańcowej ze Św. Dominikiem i powiesiłem w nawie głównej Kościoła. W czasie odpustu Św. Anny i Narodzenia Matki Bożej wszyscy wierni obchodzą na kolanach obraz Matki Bożej w ołtarzu głównym. Ciekawiło mnie gdzie jest to miejsce, gdzie stała barć na której objawiła się Matka Boża w Dąbrówce. Niewielu umiało dobrze wskazać, mimo że do 1944 roku stała tam drewniana kaplica, którą rozebrali Niemcy w czasie wojny na okopy.

W latach 90-tych w Parafii Dąbrówka wszystko wyglądało jak w skansenie. Siedem budynków drewnianych. Kościół zabytkowy, Plebania drewniana z końca XIX w. opalana w sześciu piecach. Praca w duszpasterstwie, nauka religii w Szkole Podstawowej w Dąbrówce i po części w Nasiadkach. Decyzja Rady Parafialnej przy poparciu Księdza Biskupa Ordynariusza o budowie nowego budynku plebanii dostarczała zajęć od rana do nocy. Na Odpust Św. Anny w 2000 roku Księża już gościli w nowej plebanii. W styczniu 1999 roku następują odwiedziny Matki Bożej Częstochowskiej w obrazie w każdej rodzinie w parafii, a w styczniu 2002 roku parafię nawiedza Matka Boża Fatimska w każdej rodzinie.

Podziwiałem żywą wiarę parafian i okolicy, którzy tutaj szukali ratunku, nawrócenia, prosili o cud uzdrowienia. Jest notatka ręcznie napisana bez podania roku i podpisu, że kobieta chora, której lekarz powiedział, że zrobi operację, że będzie próbował, ale niech się pożegna z bliskimi, bo tylko cud może ja uratować. Oddała się w opiekę Matki Bożej Dąbrowskiej i wyzdrowiała po operacji. W 20 lat po tym fakcie prosi aby zapisać to jako cudowne uzdrowienie.

Ksiądz Marian Borecki Proboszcz Parafii w latach 1973-82 w prywatnym liście do rodziny w Nasiadkach z 1984 roku pisze o Parafii Dąbrówka jako o Sanktuarium Matki Bożej, które ceni na równi z Sanktuariami w Polsce. Podaje taki fakt "chora dziewczyna na białaczkę z Długiego Kątu prosi o Mszę Świętą o uzdrowienie. Za kilka miesięcy przybyła i składa na Mszę Św. dziękczynną za uzdrowienie". Stolarz z Wyku, który odnawiał Kościół w latach 70- tych czyni to z wdzięczności Matce Bożej z Dąbrówki za uratowanie życia w czasie wojny. Ja osobiście przeżyłem wołanie jednej z rodzin z Nasiadk o cud uzdrowienia dla Karola. W 1998 roku Karol mając 4,5roku zapada na chorobę "rak szpiku kostnego" w zaawansowaniu 94%. Wiele Mszy Św. się odprawiło. Wielu zaangażowało się prosząc o uzdrowienie. Cudem uzdrowiony był u I Komunii Świętej, pełen zdrowia uczy się w gimnazjum.

Inne cudowne uzdrowienie Adriana w 2004r. Pękł naczyniak w mózgu. Stan krytyczny, śpiączka, a wołanie o cud uzdrowienia przez rodzinę, szkołę kapłana zostało wysłuchane. Dziś jest studentem w Warszawie. W 2000 roku parafianka przynosi złoty pierścionek, aby zawiesić jako wotum przy obrazie Matki Bożej Dąbrowskiej z prośbą o uzdrowienie męża, któremu pękło naczynie "tętniak" w głowie. Jest zdrowy. To niewielki wycinek łask uzdrowień, nawróceń, które dokonało się w Sanktuarium Matki Bożej Dąbrowskiej.

BUDOWA KAPLICY OBJAWIEŃ MATKI BOŻEJ W DĄBRÓWCE

Sanktuarium jest żywe, póki żywa jest wiara ludzi. Na początku pracy, powiedziałem publicznie, że jeszcze wrócą do nas pielgrzymki do Matki Bożej jak przed wojną. Mało ludzi uwierzyło. Parafianie jakby zapomnieli, że tej ziemi dotknęła stopa Matki Bożej. To miejsce wskazywały tylko brzozy szumiące zasadzone dobrą ręką, aby nie zapomnieć tego cudu. Tylko Matka Boża nie zapomniała. W 2003 roku doznałem porażenia prądem "z siły" Kiedy zaciskały się ręce stałem się świadomy swego odejścia. Zapytałem Boga - Czy to już? Stała się ciemność, a mnie odrzuciło na ziemię. Kiedy wróciłem do przytomności, byłem świadomy cudownego ocalenia. Nadszedł czas wypełnienia Matce Bożej obietnicy, podziękowania za ocalenie. Nadszedł czas, aby to zapomniane Sanktuarium ożyło wiarą, modlitwą pieśnią, łaskami i pielgrzymkami. Uprosiłem wielu fundatorów, których imienna lista jest w granitowej tablicy w Kaplicy Objawień. Wykonałem projekt kaplicy (tak jak zresztą wszystkich innych budynków, które postawiłem) a technicznie zatwierdził go inż. Aleksander Wietrow z Ostrołęki 19.IV początek budowy Kaplicy. W międzyczasie 13.VI miałem operację usunięcia tarczycy, a roboty trwały. W Parafię wstąpił duch nadziei, że Matka Boża nas nie opuściła. Rada Sołecka Dąbrówki Przekazała tę ziemię, która była własnością wspólnoty wioski Dąbrówka. Z każdej rodziny parafii przyszedł ktoś do pracy i złożył swoją ofiarę. Wszystkim Bóg zapłać i opieki Matki Bożej. Powstał problem, będzie kaplica w miejscu Objawień, w tym miejscu przecież stała kaplica drewniana do 1944 roku, ale co w kaplicy. Długo prosiłem Maryję o światło. Jaki tam obraz? Po co pytasz? Patrzysz na moje oblicze. Zrozumiałem. Matka Boża łaskami słynąca w obrazie w Kościele w Dąbrówce - to jej twarz. Zawiozłem projekt obrazu według opisu A. Chętnika. Dałem malarzowi tekst tego opisu i zdjęcie obrazu z ołtarza i po miesiącu Pan Sylwester Kwiatkowski z Białegostoku mówi mam projekt - czy ksiądz akceptuje - byłem zachwycony, że tak realistycznie, ale i w sposób mistyczny namalował Matkę Bożą Dąbrowską. Nastąpiły przygotowania do poświęcenia Kaplicy i obrazu. Zaangażowali się Księża z Dekanatu Ostrołęckiego i Kadzidlańskiego. Ksiądz Franciszek Lesiecki ufundował ten obraz. Ksiądz Wojciech Turowski napisał "Akt Zawierzenia Maryi Królowej Ziemi Kurpiowskiej":

Maryjo Matko Jezusa i nasza, Dąbrowska Pani.
Pomóż nam wspierać się twoją siłą,
Gdy nas złe żywioły nawiedzają.
Dodaj do chleba powszednie do miłości,
obsiej Bogiem ugory naszych serc.
Trwaj przy każdej kołysce, kromce chleba,
Przy szpitalnym łożu, w miejscach utrudzenia
W celi więziennej i nad mogiłą.
Matko Pojednania życiodajną potęgą swej miłości
Skrusz niezgodę, kłamstwo i gniew.
Przy Twym Niepokalanym Sercu, o Maryjo, gromadź
Nas synów i córki Ziemi Kurpiowskiej.
Bądź nam drogowskazem, powierniczką i schronieniem.
Matko Wierzących, gdy dziś zagrożony nasz byt
Narodowy ,rodzinny, osobisty spójrz na swe dzieci i
Ratuj nas.
Tobie zawierzamy nasz los.
Królowo Ziemi Kurpiowskiej zawierzamy ci tych
Najmniejszych, co pod sercem matki szukają Schronienia.
Dzieci i młodzież, chorych i starych; rodziny nasze.
Bądź przy rolnikach, którzy pracują na ziemi, która Dostąpiła takiego zaszczytu.
Matko, wyjednaj nam łaskę służenia życiu i miłości
Na co dzień,
Noszenia w sobie wizerunku Jezusa,
Spotkania się z Jezusem w drugim człowieku i
W wieczności.
AMEN.

A Ksiądz Infułat po odkryciu Kultu Matki Bożej Dąbrowskiej, której jest od 150 lat, jest pełen wiary i miłości do Maryi i tego Sanktuarium. Obraz Matki Bożej Objawionej został wniesiony w procesji przez przedstawicieli poszczególnych wiosek do świątyni. Była adoracja i czuwanie, o 12 .00 w nocy odprawiona Pasterka Maryjna i przy świecach, lampionach procesjonalnie wniesiony do naszej Kaplicy. O godz. 9.00 Pasterz Ksiądz Biskup Stanisław Stefanek poświęcił Kaplicę i obraz, odprawił Mszę Świętą i w homilii wezwał do wiary, miłości poszanowania życia.

Przyszła pierwsza pielgrzymka po wojnie z Parafii Lelis. Na sumę przybyła pielgrzymka z Ostrołęki, a Ksiądz Wiesław Białczak, Kapelan związku Kurpiów Odprawił Mszę Świętą i poprowadził procesję Eucharystyczną z Kaplicy do Świątyni. Jakby spiął klamrą to miejsce objawienia ze świątynią, w której oddajemy cześć Bogu. Jest Księga cudów i uzdrowień w Parafii Dąbrówka i druga księga pielgrzymów i próśb do Matki Bożej, w której jest wiele wpisów. W tym miejscu byli wszyscy nasi Księża Biskupi, Kapłani i tysiące wiernych. Pielgrzymi do tego Sanktuarium przychodzą z Lelisa, Ostrołęki, Łomży, Łęgu, a indywidualnie z całej okolicy kurpiowszczyzny, z Polski o czym świadczą wpisy.

O rozwoju kultu niech świadczy pielgrzymka z Ostrołęki 2004 - 350 osób i 2005 - 500 osób, 2006 - 700 osób i 2007 - 1000 osób, A pielgrzymi z Łomży 150 osób, od Zbójnej pieszo podążają do Dąbrówki. Pielgrzymi przychodzą na Odpust Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, który jest zawsze w niedzielę po 8 września. Pielgrzymi mogą nabyć obrazy Matki Bożej Dąbrowskiej z ołtarza w Kościele i Objawionej z kaplicy. Są obrazki, pocztówki, folder o Sanktuarium. Wszystkie rodziny w parafii i okolicy mają u siebie w domu te obrazy z Matką Bożą Dąbrowską. Każda para młoda, która zawiera związek małżeński w Dąbrówce zostaje powierzona opiece Matki Bożej i otrzymuje Jej obraz.

Można tez dowiedzieć się o historii i dniu dzisiejszym na stronie internetowej - sanktuariumdabrowka.pl Dobrze rozwój maryjności oddają wota pielgrzymki, powstające pieśni "Tu jest słynna wieś Dąbrówka" - autorstwa nauczycieli Szkoły Podstawowej w Dąbrówce. Starodawna Pieśń o NajświętszejPannie Maryi Dąbrowskiej, która zapisał A. Chętnik. Następnie artykuły prasowe, które wymieniam w bibliografii. Napisanie prac magisterskich, a wiersz parafianina "Maryi Najświętszej Dąbrowskiej Pani", który załączam w całości i uwielbienie dla Matki Bożej Objawionej w Dąbrówce. W czasie wizytacji Księdza Biskupa Ordynariusza Stanisława Stefanka. Parafia i Ksiądz Proboszcz poprosił, aby Ksiądz Biskup władzą Pasterza Diecezji nadał oficjalny tytuł Sanktuarium Matki Bożej w Dąbrówce.

Proboszcz Parafii

BIBLIOGRAFIA

PRASA