Ogłoszenie Sanktuarium

Powitanie Księdza Proboszcza

fot: Dariusz Mróz

Księże Biskupie - Pasterzu, Kapłanie i Nauczycielu.
Witam Cię serdecznie na ziemi kurpiowskiej. Witam czcigodnych braci kapłanów, gości i pielgrzymów.
Święto Narodzenia NMP. Święto chleba - dożynki diecezjalne, Święto Parafii Dąbrówka. Dzisiaj Dzień Imienin Maryi. Zaprosiła nas Ona tutaj w to miejsce, gdzie 160 lat temu objawiła się na prastarej barci, sośnie ludowi Kurpiowskiemu.
Jak pisze Adam Chętnik objawienia te trwały przez 20 lat, ciągnęły rzesze wiernych, aby uprosić zdrowia, łask, cudów u Pani Nieba. Na ręku niesie Syna Bożego, który błogosławi.
Piękna to historia i tradycja. Po wojnie wielu zapomniało, ale Maryja nie zapomniała, prosty lud zawsze szukał u Maryi w Dąbrówce - pomocy, ratunku i nawrócenia.
Po 1863 roku po powstaniu styczniowym rząd rosyjski zabronił pielgrzymek do Dąbrówki. Rządy komunistyczne po II wojnie światowej też zakazywały pielgrzymować. A Maryja czekała. Tu w dzień Imienin MB 12 września 2004 roku Ksiądz Biskup poświęcił tę kaplicę i ten Obraz.
Jestem świadkiem, że od tamtego czasu, rozwija się Kult Maryi. Idą rodziny, przyjeżdżają pielgrzymi. Przejeżdżając zatrzymują się kapłani, aby zmówić Pod Twoją Obronę.
To miejsce nawiedził też ambasador USA i jedyny Biskup Rzymskokatolicki z Danii w 2008 roku.
Aby przybliżyć historię i dzień dzisiejszy napisałem opracowanie Sanktuarium w Dąbrówce, założyłem stronę internetową obrazków z wizerunkami Matki Bożej. Zostało przez ten czas rozdane kilka tysięcy. Modliła się Parafia. Nie zgaśnie już ten płomień wiary i miłości do Matki Bożej Dąbrowskiej.
Pragnę prosić Ekscelencję, aby w ten Odpust Narodzenia NMP narodziło się to Sanktuarium. Niech kapłani i pielgrzymi odchodzą stąd uzdrowieni, nawróceni i odnowieni jako ludzie wiary nadziei i miłości.

Powitanie rodzin

fot: Dariusz Mróz

Księże Biskupie - pasterzu Diecezji Łomżyńskiej - tej ziemi kurpiowskiej
Witają Cię wszystkie rodziny naszej Parafii Dąbrówka. Ta ziemia, której stopami dotknęła Matka Boża na "barci" - tu w tym miejscu jest uświęcona.
Tu od 1850 roku ciągnęli pielgrzymi z modlitwą i pieśnią prosząc o łaski, uzdrowienie fizyczne i duchowe. Pamiętają to najstarsi - pamiętają kaplicę, pielgrzymów i chwałę Maryi.
Pokolenie naszych ojców zostało tej łaski pozbawione, nie wszyscy wiedzieli, gdzie jest miejsce Objawień. Obecnie dzieci, młodzież, dzięki postawie wiary Księdza Proboszcza na nowo odkryły piękno Kultu Maryi - jaki istnieje 160 lat.
Ksiądz Proboszcz uczył, budował, sprawował sakramenty, pisał i modlił się, aby to uświęcone miejsce było Sanktuarium Matki Bożej Dąbrowskiej.
To ja z mężem witałam Waszą Ekscelencję zaraz po naszym ślubie, gdy Ksiądz biskup przyjechał poświęcić obraz Matki Bożej Objawionej i kaplicę.
Dzisiaj otoczeni dziećmi, proszę w imieniu Rodzin, dzieci naszych, dziadków naszych, aby Ksiądz Biskup ogłosił to miejsce Sanktuarium Matki Bożej Dąbrowskiej- Pani i Królowej Ludu Kurpiowskiego- aby następne pokolenia tych stron wzrastały w wierze, miłości czci - i to miejsce, które Maryja wybrała słynęło jak dawniej Kultem Maryi.
Ekscelencjo, prosimy Ciebie i kapłanów tutaj przybyłych o Mszę Świętą, modlitwę i błogosławieństwo dla Rodzin, Parafii i pielgrzymów.

Podziękowanie

fot: Dariusz Mróz

Uwielbia dusza moja sławą Pana mego. Chwal Boga Stworzyciela tak bardzo - dobrego czy wyśpiewam radość tego Ludu Kurpiowskiego, którego Maryja została Królową.
Sław język tajemnicę tę niepojętą mądrość i miłość Zbawiciela i Jego Matki Mari, która stanęła 160 lat temu na braci w tym miejscu od dzisiaj Sanktuarium Matki Bożej Dąbrowskiej.
Taką Matkę mieć i kochać ach to szczęście rzadkie, dzięki Tobie dobry Panie, dzięki za Twą Matkę.
Specjalne słowa podziękowania i wdzięczności, kieruję do naszego Ojca Diecezji Ks. Bp. Ordynariusza. To Twoja mądrość i wiara pozwoliła Ci Pasterzu ocenić historię i teraźniejszość Kultu MB i ustanowić 7-e Sanktuarium Maryi w diecezji Łomżyńskiej. Bóg zapłać Księże Biskupie przez wszystkie lata twego życia będziemy modlić się o łaski dla Ciebie w tym Sanktuarium MB w Dąbrówce.
Pragnę podziękować wszystkim kapłanom za obecność, modlitwę, Koncelebransom za Msze Świętą, moim kolegom z roku za przybycie i przeżycie wspólnoty w 35 rocznicę Kapłaństwa tu w tym nowym Sanktuarium.
Wszystkim Kapłanom Bóg zapłać za każdą pomoc i proszę głoście Chwałę Maryi Ona ocali nowe pokolenie dla Chrystusa i Kościoła Ks. Infułatowi Dziekanowi Ostrołęki specjalne podziękowania za miłość do MB wsparcie i ofiary dla Sanktuarium.
Ks. Kapelanowi Kurpi Wiesławowi Białczak, który jest z nami od początku, aby była możliwość dobrej współpracy.
Dziękuję wszystkim służbom, strażakom, Gminie, Szkołom i wszystkim pielgrzymom i zapraszam serdecznie wszystkich w następnym roku do tego Sanktuarium Matki Bożej Dąbrowskiej.