Poświęcenie Kaplicy (12.09.2004)


Peregrynacja obrazu Jezusa miłosiernego (16.05.2008)

Galeria przygotowana na podstawie zdjęć udostępnionych przez pana Dariusza Mróz


Budynki


Cmentarz