Poświęcenie Kaplicy (12.09.2004)

Budynki

Cmentarz

Konserwacja wież