Poświęcenie Kaplicy (12.09.2004)

Peregrynacja obrazu Jezusa miłosiernego (16.05.2008)

Galeria przygotowana na podstawie zdjęć udostępnionych przez pana Dariusza Mróz

Budynki

Cmentarz

Konserwacja wież