Chwała i cześć DĄBROWSKIEJ MATECZCE


Te kilka słów ofiaruje w dani MARYJI NAJŚWIĘTSZEJ DĄBROWSKIEJ PANI
Za łaski którymi naszą rodzinę niejednokrotnie obdarzyła
U syna swojego Jezusa Chrystusa je wyprosiła
Dziękując za łaski, prosząc o zdrowie, błogosławieństwo
i Dalszą Matczyną opiekę bo ja jestem tylko
Małym grzesznym człowiekiem!
Maryjo zstępując na kurpiowską ziemie przed 150 laty
By wesprzeć na duchu ten kraj niebogaty,
By pomóc kurpiom w drodze do BOGA
Gdy zewsząd uciskała zaborców trwoga.
Tyś SWĄ NAJŚWIĘTSZĄ OSOBĄ zaszczyciła,
tę kurpiowską ziemie
by prostym ludziom podać Swe ramie,
rozpalić nadzieję, pogłębić wiarę, ukoić serca zbolałe.
I od tamtej chwili lud pobożny TO miejsce nawiedza,
hołdy, cześć należną TOBIE oddaje
ze łzami w oczach przed TWOIM obliczem MARYJO staje
i swoje prośby MATECZKO TOBIE poleca,
z ufnością wiarą małego dziecka.
A TY MATECZKO wszystkich przyjmujesz
I o łaski dla nas u SYNA SWOJEGO
JEZUSA CHRYSTUSA nieustannie orędujesz.
I tak od 150 lat MATECZKO na tym,
Dąbrowskim Wzgórzu królujesz i oddanym TOBIE MARYJO,
Ludem nieustannie się opiekujesz.
Bo TY MATECKO tych kurpiów bardzo miłujes.
I naród ten ciebzie MATECKO tez kocha.
Często przeprasza, dziękuje i błagając CIĘ o pomoc, szlocha,
Wierzy i ufa w orędownictwo TWOJE u SWEGO SYNA
Bo TYŚ jest MARYJO NADZIEJO jedyna.
Dajesz nam MATKO skarb dla nas bezcenny
Cudowną Modlitwę Różaniec Święty.
By każdy z nas mógł mimie Twego syna i Twoje sławić,
I swoje prośby w nim Tobie MATECZKO przedstawić.
Dziękując za łaski z Twych rąk otrzymane,
Każdy w tej modlitwie łączy się z Panem,
I z Tobą MARYJO dusza nasza się jednoczy,
Bo w takim towarzystwie łatwiej się przez życie kroczy
i do TEJ modlitwy niech każdy się przyłączy,
a pozna potęgę Różańca Świętego.
Bo TA Cudowna Modlitwa jest także dla Ciebie,
Dla niego, dla starszych, dla młodszych, dla każdego.
Różaniec niech odmawia mama i tata,
Ty mały smyku zachęć swoją siostrę,
Zachęć swego brata.
Babcia w kąciku paciorki przesuwa,
Dziadek dziesiątkiem swój dzień także kończy,
Bo Ta modlitwa nas wszystkich w rodzinę łączy.
A JEZUS I MARYJA zawsze się radują,
Gdy z zagubioną duszyczką przez życie wędrują.
Mateczko Dąbrowska z Swym Synem na ręku,
Bądź z nami po wieczne czasy.
Niech szumem CIĘ wielbią te kurpiowskie lasy,
Ptaszęta swym śpiewem niech CIEBIE wychwalają,
A chorzy, przygnębieni, strapieni i smutni,
Pogrążeni w rozpaczy, zagubieni na drodze do BOGA;
Twej pomocy matczynej niechaj doznają.
W podzięce z ufnością i wiarą przed
TWYM CUDOWNYM OBLICZEM niechaj klękają,
I należne Tobie hołdy szczerze oddają.
A imię Twoje niech cały świat obiega
i Ratuje w potrzebie każdego człowieka,
Co się do CIEBIE w niedoli z ufnością, nadzieją
I wiarą pod Twój matczyny płaszcz ucieka.
Kościółek nasz piękny cały drewniany,
Przez naszych pradziadów wybudowany,
I na mieszkanie Twemu Synowi i Tobie ofiarowany.
Tu w skromnym kościółku na małym pagórku,
W Cudownym Obrazie Maryja Cię czeka,
Czyś z bliska jest synu, czyś córko z daleka.
Niech liczne pielgrzymki na nowo do CIEBIE Maryjo wędrują,
I Twoje oblicze Matczyne wiecznie radują.
Modlitwą i śpiewem CIEBIE wychwalają,
Po wieczne czasy hołd Tobie należny oddają,
I swoje życie w nieustanną opiekę Twoją,
I Twojego Syna JEZUSA CHRYSTUSA zawierzają.
W zamian niezliczone łaski od Dąbrowskiej Matki
Niech nań hojnie spływają.
Amen.

Niegodny sługa.